محصول دیجیتالی

اعداد مختلط

اعداد مختلط

اعداد مختلط

۵۰٫۰۰۰۳۵٫۰۰۰تومان
اضافه به سبد خرید

پکیج «اعداد مختلط» (Complex Numbers):

اعداد مختلط دسته ویژه‌ای از اعداد هستند که از ترکیب یک عدد حقیقی و یک عدد موهومی به دست می‌آیند. در مبحث معادله درجه دو عنوان شد که در دلتای منفی پاسخی برای معادله وجود ندارد، این گزاره با این فرض بیان شد که با اعداد مختلط آشنا نبودیم. اما باید گفت در این حالت نیز معادله پاسخ دارد و این پاسخ، عددی مختلط است...

108دقیقه ویدئو آموزشی...

ارائه درسنامه و نکاتی کامل به همراه بررسی و حل تعداد زیادی نمونه سؤال که عناوین مطرح شده در آن عبارت اند از:

1) تعریف مجموعه اعداد مختلط

2) تساوی در مجموعه اعداد مختلط

3) اعمال اصلی بر روی مجموعه اعداد مختلط

4) ویژگی های مجموعه اعداد مختلط

5) توان n ام در مجموعه اعداد مختلط

6) مکان هندسی اعداد مختلط

7) حل معادله درجه دوم در مجموعه اعداد مختلط

8) فرم قطبی اعداد مختلط و ویژگی های آن

9) قضایای اویلر و دموآور

10) ریشه ی n ام اعداد مختلط

11) لگاریتم طبیعی اعداد مختلط

(پس از تهيه محصول بلافاصله لينك دانلود نمايش داده و همچنين به ايميل شما ارسال خواهد شد)